NAŠE TECHNIKY

Mobilizácie:

Mobilizácie sú techniky zamerané na udržanie fyziologického, bezbolestného rozsahu pohybu v kĺboch. Mimo zvyšovania rozsahu kĺbového pohybu uľavujú od bolesti, uvoľňujú mäkké tkanivá a vyplavujú endorfíny.

Manipulácie:

Manipulácia je aplikácia rýchleho-krátkeho pohybu v kĺbe, ktorá má za následok redukciu bolesti, zlepšenie pohybu v kĺboch, stimuláciu informácií z kĺbu do mozgu a vyplavenie viacerých hormónov (napr. endorfín).

Mäkké techniky:

Masáž mäkkými technikami je manuálne ovplyvnenie mäkkých tkanív (fascie, svaly, šľachy, väzivá), ktoré zabezpečí uvoľnenie svalov, lepšiu cirkuláciu krvi, urýchľuje regeneráciu, zvyšuje rozsah pohybu v kĺboch a podkoží, zvyšuje hladinu endorfínov, uvoľňuje svalové spazmy a uľahčuje transport kyslíku do tkanív. Masáž sa vykonáva na sucho bez olejov.

Taping:

Technika tejpovania spočíva v aplikácií špeciálnych pások na telo a je určená na urýchlenie prirodzených telesných procesov zatiaľ čo poskytuje podporu a stabilitu bez obmedzenia rozsahu pohybu. 

MET (Muscle Energy Technique):

MET je forma manuálnej terapie, ktorá využíva vlastnú energiu svalov na mierne izometrické kontrakcie s následnou relaxáciou. MET slúžia na uvoľnenie svalového napätia, spazmov, na pretiahnutie svalov a uľaveniu od bolesti. 

Bankovanie:

Špeciálne banky sú aplikované na telo pacienta za účelom uvoľnenia svalov, zníženia bolesti, zápalu a zlepšeniu krvnej cirkulácie v tkanivách.

Moxovanie:

je tradičná čínska liečebná metóda, ktorá prehrievaním akupunktúrnych bodov stabilizuje vegetatívny nervový systém a zrýchľuje látkovú výmenu v organizme. Taktiež napomáha k uvoľneniu spazmov, k prehriatiu
a uvoľneniu celého tela.

ART (Active Release Technique):

ART techniky sa zaraďujú medzi techniky mäkkých tkanív. Pomocou ART metódy sa v rámci dostupného rozsahu pohybu zameriavame na zmiernenie svalovej tenzie, odstránenie „lepenia“ fascií k svalom, zlepšenie cirkulácie krvi, uvoľnenie utláčaných nervov a navrátenie optimálnej funkcie svalov. Active Release Technique sa vykonáva za aktívnej spoluúčasti terapeuta a pacienta.