NAŠE SLUŽBY

 • Manuálna terapia

 • Mobilizácie chrbtice a kĺbov (Mulligan, Maitland)

 • Mobilizácie mäkkých tkanív

 • Vyšetrenia biomechaniky a postúry

 • Predoperačná a pooperačná starostlivosť

 • Edukácia správnych návykov v oblasti športu, pracovného a súkromného života

 • Prevencia športových zranení

 • MET (muscle energy technique)

 • ART (active release technique)

 • Taping

 • Masáže

 • Bankové masáže

 • Moxovanie

 • Segmentálne masáže

 • Trigger point masáž

AlphaFyzio poskytuje služby v oblasti problémov s pohybovým systémom. Poskytujeme plnohodnotnú starostlivosť pri bolestiach, v pooperačných stavoch a po úrazoch nasledujúcich oblastí:

 • Chrbtica

 • Hlava

 • Ramená

 • Lakte

 • Zápästia

 • Bedrá

 • Kolená

 • Členky