Spokojný klient (Rozhovor č.2)

logotype png.png

1.Z akého dôvodu, alebo s akým problémom ste navštívili AlphaFyzio?

Bolesť pravého ramena

2. Zaznačte prosím na škále č.1, v akej intenzite bola Vaša bolesť pri príchode do AlphaFyzio. Na škále č.2 zaznačte, aká je intenzita bolesti momentálne.

Č.1:      0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10

 

Č.2:      0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10

 

3. Ako sa zmenila Vaša schopnosť pracovať, alebo vykonávať obľúbené aktivity od kedy ste prvý krát navštívili AlphaFyzio? Ako sa cítite? 

Cítim sa oveľa lepšie, bolesť ramena sa výrazne zmenšila. Môžem vykonávať pohyby ramenom v oveľa väčšom rozsahu.

4. V prípade ďalších problémov s Vašim pohybovým systémom, navštívite AlphaFyzio znovu? 

Áno

5. Ak by mal niekto vo Vašom okolí alebo rodine problémy s pohybovým systémom, odporučili by ste mu AlphaFyzio?

Áno

6. V čom sa AlphaFyzio líši od iných prevádzok, ktoré ste v minulosti navštívili? Ak ste iné prevádzky v minulosti nenavštívili, čo sa Vám na AlphaFyzio páčilo najviac?

Čo sa mi najviac páčilo bol individuálny prístup, vysvetlenie problému, príjemné prostredie, možnosť absolvovať v popoludňajších hodinách.


Pokiaľ aj Vás trápia akékoľvek problémy s pohybovým systémom, pooperačné stavy, migrény, alebo závrate, kontaktujte nás a rezervujte si termín na:

Tel.číslo: 0907 216 620
Facebook: AlphaFyzio
Instagram: AlphaFyzio
Mail: info@alphafyzio.sk