Nechcem užívať lieky!

061017_opioid-alternatives_main.jpg

Často opakovaný dotaz, ktorý dostávam je, či by ste mali/musíte užívať lieky, ktoré Vám lekár predpísal, v súvislosti s bolesťami pohybového systému.

Ako prvé musím uviesť, že ja, alebo všeobecne fyzioterapeuti na Slovensku nie sme školení na predpisovanie liekov, nemusíme ich poznať a ani vedieť ich účinky. V súvislosti s týmto si však myslím, že je to veľká chyba a nejaké základné informácie by mali fyzioterapeuti dostávať aj na školách – ale to v tomto blogu nie je podstatné.

Druhá vec, ktorú chcem uviesť je, že niektorí z nás sa v tejto oblasti snažia samovzdelávať. Dokonca ja sám sa snažím mať nejaké základné informácie ohľadom liekov, ale úprimne, nestačí to.


A prečo Vám toto všetko vravím? Pretože je to podstatné.

Nikto nechce užívať lieky zbytočne, ale nemyslím si, že by Vám ich niekto predpísal zbytočne. Vždy treba myslieť na to, že rehabilitácia, alebo akákoľvek liečba je tvorená SPOLOČNÝMI rozhodnutiami Vás pacientov s nami fyzioterapeutmi/lekármi.
To znamená,

že ak sa Vám niečo nepáči a s niečím nesúhlasíte, či je to liek/postup terapie, nebojte sa to povedať.


Jednou z mojích (ne)skúseností s liekmi je napríklad často opakovaná otázka: "“Prečo mi nezaberajú lieky na migrénu?”. V tomto prípade môže byť problém napríklad v tom, že lieky vedia pomôcť pri „klasických“ migrénach, ale pri migrénach spôsobovaných krčnou chrbticou sú prevažne neúčinné. Aké je teda riešenie?

“FYZIOTERAPIA”

Podobný problém s neúčinnosťou analgetík Vás môže postihnúť pri radikulárnych bolestiach/radikulopatii, ktoré sú často spôsobované zápalom/precitlivením nervu (periférna nervová senzitivita). Tu sa najčastejšie osvedčia protizápalové lieky, a v najhorších prípadoch, keď je bolesť neznesiteľná alebo chronická (centrálna senzitivita) sa tiež využívajú steroidy/antidepresíva. To zamená, že ak by Vám lekár predpísal antidepresíva na bolesti, nemusí to explicitne znamenať, že Vás má za psychicky chorého. Centrálnu senzitivitu som spomínal TU, ako chronické precitlivenie centrálneho nervového systému. Antidepresíva značne ukľudňujú nervový systém (logicky), to znamená, že majú využitie aj pri iných problémoch ako psychických.

Tiež musím spomenúť opioidy, ktoré sa dávajú pri veľmi silných bolestiach, aj pri tých radikulárnych. Mimo toho, že sú návykové však nastáva ešte jeden problém a to ten, že napriek ukľudneniu bolestí periferných nervov dochádza ku narušeniu nervi nervorum („nerv periférnych nervov“), ktoré ostávajú veľmi citlivé a prenášajú nesprávne informácie. Tento jav sa nazýva opioidmi zvýšená hyperalgézia (zvýšené vnímanie bolesti). Taktiež sú značne neefektívne pri liečbe bolestí dolnej časti chrbta.

“Odhaduje sa, že až 15 miliónov ľudí na celom svete je závislých na opiodoch, a až 69 000 ľudí ročne umrie na predávkovanie opioidmi. Iba 10% z týchto jednotlivcov dostane odporúčenú fyzioterapiu, zatiaľ čo nad 45% obdrží predpis na opioidy”


Tendinopatie (problémy so šľachami), napr. tenisový lakeť býva veľmi častým problémom, ktorý vie spôsobiť viac než dosť bolesti. Tu je to s liekmi trochu náročné, pretože tendinopatie majú viacero fáz, ktoré sú navzájom ťažko rozlíšiteľné a každá z týchto fáz vyžaduje iný postup rehabilitácie a tiež iné liečivo. Väčšinu liekov, ktoré som našiel v súvislosti s tendinopatiami som nepoznal, a väčšina bola na predpis. Každá tendinopatia sa však začína reaktívnou fázou, ktorá býva veľmi bolestivá. Tu je okrem kľudu odporúčaný ibuprofen.

A čo tým všetkým chcel básnik povedať?

Lieky nemajú ublížiť, ale pomôcť. Netreba sa ich báť. Veľa krát som sa stretol s tým, že ich klient/klientka neužíval/a, ale možno práve ich kombinácia s fyzioterapiou by rehabilitáciu urýchlila. Ak sa Vám nepáči predpísanie lieku, alebo chcete počuť vysvetlenie, tak sa pýtajte svojho lekára/lekárnika. A rovnako aj vo fyzioterapii, ak sa Vám nepáči postup, ktorý zvolil Váš terapeut, vždy to oznámte.

Pomôžete tým sebe aj nám :-)

Milan DudaAlphaFyzio