Čo spôsobuje závrate práve Vám?

dizziness.jpg

Točenie hlavy nie je asi pre nikoho nič nové. Každý to raz či dva-krát zažije. Samozrejme sa bavíme o točeniach hlavy spôsobenými iným dôvodom než je alkohol.

Orientácia v priestore je zabezpečovaná pomocou senzomotorickej funkcie, tzn. spoluprácou vnemov zrakového a sluchového orgánu, a pomocou motorickej (pohybovej – svalovej) kontroly. Poruchy rovnováhy však môžu byť spôsobované z viacerých príčin, avšak najpodstatnejšie pre Vás sú 2 následovné:

1.    Cervicogénne závrate (z krčnej chrbtice)

2.    Vestibuárne závrate (Vertigo)

 

Cervicogénne závrate

Pojem cervicogénny vyjadruje zdroj problému v krčnej chrbtici. Cervicogénny závrat je nešpecifické narušenie rovnováhy v priestore a pocit nerovnováhy, spôsobený dysfunkciou krčnej chrbtice a je najčastejšou príčinou závrate. Tento typ závrate je charakteristický tým, že počas točenia hlavy je zvyčajne prítomná aj bolesť krčnej chrbtice, točenia hlavy môžu trvať od minút po hodiny a úľava vie prísť pri určitých, pre každého špecifických pohyboch krku. Dysfunkcia je však veľmi všeobecný pojem a preto Vám priblížim, v čom môže problém spočívať, no najprv, ako prispieva krčná chrbtica ku závratiam?

Svaly, šľachy, dokonca aj medzistavcové kĺby obsahujú receptory, ktoré vysielajú do mozgu informácie o stave týchto štruktúr. Mozog vyhodnocuje informácie prijaté z krčnej chrbtice a spomenutých zrakových a sluchových orgánov a prostredníctvom nich zabezpečuje udržiavanie rovnováhy a orientáciu v priestore.

Akákoľvek zmena stavu krčnej chrbtice, alebo jej zranenie môže spôsobiť narušenie vedenia informácií do mozgu alebo spôsobiť vedenie nesprávnych informácií. Zmena týchto informácií, napr. narušením aktivácie a oslabením hlbokých krčných flexorov nastáva takmer ihneď po začatí bolestí krčnej chrbtice – takže Vám môže točenie hlavy spôsobiť aj len takýto krátky, relatívne banálny problém – nič vážne. Narušenie vedenia, alebo spracovania informácií z krčnej chrbtice môže byť v dôsledku mechanického dráždenia, napr. lokálnym zápalom štruktúr krčnej chrbtice. Spomínané problémy môže tiež spôsobovať zlá komunikácia medzi vnemovými orgánmi (napr. zlý zrak a tým pádom nesprávna aktivita krčných svalov, alebo neschopnosť odlíšiť pohyby očí od pohybov krčnej chrbtice). Takýchto príčin je viac a väčšinou sú pospájané.

Podstatné pre Vás je však vedieť, že najčastejšie sú tieto točenia hlavy spôsobené krčnou chrbticou. A čo je ešte lepšie?

DÁ SA S TÝM PRACOVAŤ A VIEME TAKÝTO PROBLÉM POMERNE RÝCHLO ODSTRÁNIŤ!

Vestibulárne závrate

Vertigo sa prejavuje “točením nás” okolo okolia, alebo okolia okolo nás. Veľkým rozdielom od vyššie uvedenej príčiny je však to, že v tomto prípade pohyby hlavy a krku tento pocit točenia a nerovnováhy zhoršia. Vertigo je nárazové, zvyčajne netrvá dlho a nie sme pri ňom schopní pokračovať v akejkoľvek aktivite. Takže ak sa Vám točí hlava a Vy viete naďalej pokračovať v aktivite, pravdepodobne o vertigo nejde. Vertigo je spôsobené vestibulárnou patológiou a okolností je mnoho, a tento krát si myslím, že je pre Vás zbytočné aby som to tu rozpisoval.

Každopádne, aj v tomto prípade fyzioterapia pomáha, najmä v spojení s lekárskou starostlivosťou.

Točenia hlavy nie sú dôvodom na obavy, zostaňte v kľude. Áno, aj keď je to symptóm prejavujúci sa aj pri vážnych problémoch, ktoré tu rozoberať vôbec nechcem, to by som mohol písať hodiny a hodiny o iných symptómov, ktoré sa tiež prejavujú pri vážnych ochoreniach - unáhlené závery.
Myslím, že úplne stačí, aby ste pri takomto probléme navštívili fyzioterapeuta, alebo lekára (v tom prípade je už samozrejme na odborníkovi, či je dostatočne odborný, a ako dokáže rozoznať jednoduché problémy od tých vážnych). Ale zapamätajte si, vždy choďte do každého problému

„sebavedomo, nebojácne a zodpovedne“.

Milan DudaAlphaFyzio