Vitajte!

Vitajte na samotnom počiatku AlphaFyzio,
v prvom blogu by som Vám veľmi rád predstavil účel vzniku môjho rekondično-relaxačného centra, moju filozofiu a stručne Vám povedal, ako AlphaFyzio funguje.

AlphaFyzio vzniklo za účelom poskytovania kvalitných, bezpečných a účinných služieb v oblasti liečby problémov s pohybovým aparátom, založených na evidencii z výskumov. V dnešnej rýchlej dobe pozná asi každý z nás pocit bolesti krčnej chrbtice, krížov, migrény, bolesti kĺbov a mnohé iné. Toto sú problémy pohybového aparátu dnešnej doby. Stretávam sa s klientmi, ktorým tieto problémy čoraz viac zasahujú do súkromného aj pracovného života. Akútna alebo chronická bolesť, obmedzenie pohybu alebo strach z pohybu dokážu narušiť súkromný život v rôznych oblastiach, od obľúbených športových aktivít, cez domáce práce až po aktívne venovanie sa svojim deťom.
V pracovnom živote sa tieto problémy dotýkajú nielen Vás a Vašej rodiny, ale aj Vašich kolegov a zamestnávateľov.


Nasledujúce čísla poukazujú na výdavky spojené s bolesťami:

  • každý rok, približne 20% dospelej populácie trpí chronickými bolesťami. Odhadované priame a nepriame výdavky v boji s chronickou bolesťou v členských štátoch EÚ sú 2-3% HDP. Podľa Eurostat sa výdavky za rok 2016 vyšplhali až do výšky 441milárd €

  • podľa WHO 1/5 ľudí trpiacich bolesťami chrbta je práceneschopná po dobu 1 mesiaca, 1/10 po dobu 3 mesiacov a 1/20 ľudí je práceneschopná sa vrátiť do práce po dobu 1 roka

  • podľa IBI (Integrated Benefits Institute) v roku 2016 boli výdavky zamestnávateľov priemerne 34,600€/100 zamestnancov v dôsledku práceneschopnosti zamestnancov trpiacich bolesťami chrbta (krajina nebola uvedená)

  • približne 66% svetovej populácie trpí migrénami (Edeling J. Migraine and other chronic headaches: Preliminary report on experimental physical treatmet. S Afr J Physiother 1974,30:2-3)

Myslím, že pred týmto čítaním si nikto z nás neuvedomil, aký majú uvedené problémy obrovský dopad na spoločnosť a ako ďaleko siahajú mimo naše rodiny a práce.

V prípade, že sa rozhodnete tieto problémy riešiť, je vhodné zveriť sa do rúk fyzioterapeutovi. Fyzioterapia bola mnohé roky považovaná za niečo alternatívne, najmä z dôvodu mnohých „šamanov“ a „liečiteľov“, ktorí sa týmto smerom uberajú. Opak je však pravdou. Fyzioterapia je odbor, ktorý má v súčasnosti mnoho výskumami podložených faktov, veľmi spoľahlivé manuálne vyšetrenia, podložené klasifikácie príznakov ku konkrétnym diagnózam a tak isto mnoho evidencie ohľadne liečby problémov.

A tu sa dostávame k filozofii AlphaFyzio, ktorá spočíva v poskytovaní služieb založených na evidencii. Viem, že pre Vás ako laika je ťažké rozoznať kedy od fyzioterapeuta dostávate informácie založené na faktoch, a kedy počúvate len výmysly o metódach, ktoré nemajú žiadne opodstatnenie. V tomto prípade navštívte AlphaFyzio, a ja Vám zaručujem, že rozdiel spoznáte takmer okamžite.
Tak ako to tu funguje? Stačí sa objednať cez mailovú adresu info@alphafyzio.sk, alebo na tel. čísle +421 917 355 891, kde si spoločne dohodneme termín. Po príchode absolvujete konzultáciu, počas ktorej sa podrobne porozprávame o Vašom probléme, položím Vám otázky potrebné na doplnenie profilu problému, vykonám podrobné vyšetrenia a následne sa pustíme do samotnej liečby, cvičení a poradenstva.

Autor: Milan Duda

Milan DudaAlphaFyzio