Trpezlivosť - cesta k úspešným výsledkom

c2606d6aa7801163143afefeabe09eae.jpg

Častým dotazom, ktorý dostávam je, či sa Vám dá pomôcť a ako dlho to bude trvať. Poďme sa teda pozrieť na všeobecné faktory ovplyvňujúce časové trvanie rehabilitácie a na bližšie informácie k ním.

1.     Ako dlho vznikal problém– toto je prvý faktor, ktorý si musíte uvedomiť, a reálne sa nad ním zamyslieť. Ak Vaše bolesti pretrvávajú roky, ide bez debaty o chronickú bolesť. Pri chronických bolestiach sa treba pozrieť na slovo „roky“ a kriticky uznať, že nemôžete čakať okamžité riešenie – i keď to nie je vždy pravda.

2.     Zdroj bolesti– druhým faktorom je zdroj bolesti. Tu si treba tiež uvedomiť, že zdrojov bolestí môže byť vyše. To znamená, že bolesť Vám môže spôsobovať napr. poškodená drieková platnička, ktorá Vám tlačí na nerv a ten produkuje bolesť, zároveň sa v dôsledku bolesti stiahnu sedacie a chrbtové svaly, ktoré produkujú druhý zdroj bolesti. To spôsobí narušenie biomechaniky chôdze, tým pádom zlé zaťaženie napr. kolenného kĺbu a produkciu tretej bolesti v tomto kĺbe a atď... . Bavíme sa teda o viacerých zdrojoch bolesti a to o bolesti:

·     somatickej/nociceptívnej (zdrojom je receptor tkaniva, ktorá posiela impulzy do mozgu a z mozgu späť do miesta poranenia),

·     neuropatickej bolesti, ktorá sa delí na radikulárnu bolesť a radikulopatiu (zdrojom bolesti je nerv, ktorý môže byť dráždený napr. útlakom, alebo zápalom)

·     centrálna senzitivita (zdroj bolesti vzniká v mozgu, a môže byť spôsobená depresiami, chronickými bolesťami a pod.

Dôležité je, aby boli správne identifikované zdroje bolesti a následná správna voľba postupu riešenia týchto bolestí – to závisí na kvalite a rozhodnutiach fyzioterapeuta/lekára.

3.     Psychosociálne faktory– súbor faktorov, zahrňujúci skutočnosti ako: šťastie/depresie, pohyb/málo pohybu, spokojnosť v práci/nespokojnosť v práci, šťastný partnerský vzťah/nešťastný partnerský vzťah, primeraná/neprimeraná celková telesná kondícia, strach z bolesti/žiadny strach z bolesti, informovanosť o probléme/neinformovanosť o probléme, správne informácie/nesprávne informácie, a mnoho a mnoho iných... .

4.     Proces rehabilitácie– štvrtý bod závisí v mnohom od Vás ale aj od osôb zahrnutých do procesu rehabilitácie. Tu sa bavíme o faktoroch ako sú schopnosti terapeuta, voľba techník, voľba cvikov, dávkovanie cvikov, dodržiavanie doporučeného cvičenia, užívanie/neužívanie liekov a znovu atď., atď.

Koľko to teda bude trvať? V závislosti na obrovskom množstve vyššie uvedených faktorov a najmä individualite každého pacienta nie je možné zovšeobecniť a presne odhadnúť trvanie rehabilitácie.

PODSTATNÉ JE VŠAK ZDÔRAZNIŤ, ŽE VÝRAZNU UĽAVU OD BOLESTÍ A DYSFUKNCIÍ MÔŽETE POCÍTIŤ UŽ PRI PRVÝCH TERAPIÁCH.


Veľmi podstatnou časťou je TRPEZLIVOSŤ. Ak ju máte, tak sa jej nevzdávajte, ak ju nemáte, tak ju rýchlo nadobudnite a veľmi si tým pomôžete. Nie všetky problémy je možné vyriešiť ihneď, a v závislosti na vyššie uvedených faktoroch si treba uvedomiť, že liečba môže trvať týždne, alebo aj mesiace. Vždy si však treba všímať aj malé zlepšenia a nezameriavať sa len na bolesť. Znakmi správnej rehabilitácie a úspešného pokroku nie je len zníženie bolesti, ale aj zníženie dysfunkcie, zlepšenie rozsahu pohybu, alebo zvýšenie vytrvalostnej a silovej výkonnosti. TRPEZLIVOSŤ – kľúč k úspechu.

Dobrá rada do života! Objednajte sa a navštívte nás čím skôr. Aj tu platí – čím skôr prídete, tým skôr Vám pomôžeme.

Rezervujte si termín do AlphaFyzio na tel.čísle 0907 216 620, info@alphafyzio.sk, FB: AlphaFyzio, Instagram: AlphaFyzio.

Tešíme sa na Vás!

Milan DudaAlphaFyzio