Nie je bolesť ako bolesť - ako ju rozdeľujeme?

pain-apple-vinegar.jpg

Bolesti a jej vzťahu k mozgu som Vám už v jednom blogu (tu) niečo povedal. Vynechal som však základnú informáciu pre Vás – a to ako bolesť rozdeľujeme. Teraz Vám poskytnem základné informácie k terminológii o bolesti, aby náhodou niekedy nedošlo k nedorozumeniu. Bolesť môžeme rozdeľovať podľa prejavu a vzniku bolesti a podľa toho či poznáme zdroj, alebo nie.

1.     Rozdelenie bolesti podľa jej prejavu (manifestácie) a mechanizmu vzniku:

·     Somatická/nociceptívna bolesť:

Zdroj- receptor

Mechanizmus- receptory v tkanive zaznamenajú podnet -> vyšlú signál o podnete do mozgu -> mozog podnet spracuje a vyšle odpoveď do miesta, v ktorom ho pocítite.

Manifestácia – všetky druhy bolesti, od tupej, ostrej, páliacej, chladivej a atď.

·     Somatická/nociceptívna prenášaná bolesť:

Zdroj – viacero receptorov 

Mechanizmus – podnet, ktorý vyvolá signály o poškodení sa vyšle opäť do miechy smerom ku mozgu. Tu však dochádza k javu tzv. konvergencia, čo v jednoduchosti znamená zbiehanie sa viacerých signálov v rovnakom mieste miechy. Pre mozog nie je možné spoľahlivo rozoznať zdroj bolesti a tým pádom je odpoveď odoslaná z mozgu veľmi „nespoľahlivo“. To znamená, že môžete pociťovať bolesť kdekoľvek v okolí miest, ktoré sú inervované rovnakým nervom (napr. v driekovej chrbtici, v zadku, alebo aj v lýtku). Nebojte, nerv je však úplne v poriadku a zdravý. To znamená, že nie každá bolesť ktorú pociťujete v nohách a zadku a lýtkach a chrbte znamená poškodenie nervu. Tak si v kľude vydýchnite.

Manifestácia – tupá, sužujúca, ťažko lokalizovateľná bolesť s nepravidelným prejavovaním v rôznych miestach.

·     Radikulárna bolesť:

Zdroj– nervový koreň

Mechanizmus – nervový koreň (časť nervu, ktorá vychádza z miechy). Nervový koreň môže byť v tomto prípade dráždený kompresiou, alebo zápalom.

Manifestácia – výrazná bolesť pripomínajúca „elektriku“, ľahko lokalizovateľná bolesť – často opisovaná akoby bola bolesť jedna „šnúrka“ prechádzajúca cez nohu/ruku.

·     Radikulopatia:

Zdroj – nerv

Mechanizmus– periférny nerv je poškodený kompresiou alebo zápalom.

Manifestácia – pri kompresii dochádza k strate schopnosti nervu viesť impulzy a tým pádom k narušeniu motorickej (pohybovej) a senzorickej (vnemovej) funkcie oblasti, ktorá je poškodeným nervom inervovaná – napr. strata schopnosti pohnúť s končatinou, svalová slabosť alebo strata reflexov. Pri zápale naopak dochádza k hyperaktivite a hypersenzitivite nervu a oblasti, ktorú inervuje – to vedie k prehnanému vnímaniu pocitov (nie nevyhnutne bolesti), napr. na dotyk, alebo neprimeranému vnímaniu chladu a tepla, .... .
V tomto prípade treba problém riešiť čím skôr. Či ide o kompresiu, alebo o zápal, v oboch prípadoch je samozrejme cesta k uzdraveniu. Napriek tomu ide o vážnejšie problémy a bude veľmi potrebná trpezlivosť a veľká zodpovednosť. V prípade, že pociťujete stratu kontroly nad svalmi alebo končatinami, okamžite navštívte svojho fyzioterapeuta, alebo lekára a hŕŕŕŕŕŕŕŕŕ do rehabilitácie!

·     Centrálna senzitivita:

Zdroj – mozog

Mechanizmus – chronické precitlivenie centrálnej nervovej sústavy

Manifestácia– chronický pocit bolesti, najčastejšie v miestach starých zranení, bolestí a príliš zaťažovaných častí. Často sa bolesť prejavuje citlivosťou na zmeny počasia, eskaluje pri zmenách nálady, depresiách, veľkom fyzickom a psychickom vypätí, pri obavách z pohybu a samotnej bolesti.

2.     Rozdelenie bolesti podľa schopnosti rozlíšenia zdroja bolesti:

·     Špecifická bolesť – v tomto prípade poznáme zdroj bolesti, ako sú napr. vyššie uvedené zdroje. 

·     Nešpecifická bolesť– táto bolesť tvorí prevažnú väčšinu bolestí, s ktorými sa ja, ale určite aj väčšina fyzioterapeutov stretáva v praxi. Nešpecifická bolesť je typ bolesti, pri ktorej nevieme rozlíšiť jej zdroj a príčinu. Pravdepodobne ide o kombináciu rôznych faktorov a okolností, ktoré sa prejavujú bolesťou, ktorú je ťažko opísať a definovať.

Nech už trpíte ktorýmkoľvek typom bolesti, vždy je rozumné nechať sa vyšetriť fyzioterapeutom, ktorý Vás skontroluje a odborne zhodnotí Váš zdroj bolesti a posúdi, akým smerom sa má rehabilitácia uberať. Ako je už mojim zvykom, chcem Vám prizvukovať nebojte sa, ale konajte. Rezervujte si termín u nás v AlphaFyzio a začnite svoju cestu k ŽIVOTU BEZ BOLESTI.

Budeme sa na Vás tešiť!

Milan DudaAlphaFyzio