Bolesť - naozaj si myslíme, že ju poznáme?

2016-08-InPsych-AUG-Website-548x274.jpg

Bolesť zažil bez pochýb každý z nás. Je neodmysliteľnou súčasťou našich životov a jeden zo základných vnemov. Napriek tomu ako nepríjemná vie bolesť byť, jej podstata je pre nás pozitívna, pretože nás upozorňuje, čo je nebezpečné a škodlivé, a brzdí nás v ďalšom poškodzovaní. Každá bolesť vzniká v mozgu – porežete sa, receptory pošlú informáciu o poškodení do mozgu, vznikne bolesť a tá je poslaná z mozgu na poranené miesto. Paradoxom však je, že bolesť môže vzniknúť aj bez akéhokoľvek poškodenia tkanív. Je to taká hra, ktorú s nami hrá náš mozog. Alebo my sme mozog a hráme sa sami so sebou?

Nemám rád poučky, ale v tomto prípade urobím výnimku a jednu uvediem (v skutočnosti ich nemám rád lebo im väčšinou nerozumiem, haha):

Bolesť je nepríjemná senzorická (vnemová) a emocionálna skúsenosť spojená s akútnym poškodením tkanív alebo potencionálnym poškodením tkanív.

 

Pod pojmom emocionálna skúsenosť nemám na mysli plač, vzlyky a ani mimiku.

Viac než o týchto emóciách hovorím o jednej konkrétnej emócii - o strachu alebo obavách a to nie len z pocítenia bolesti, ale aj zo samotnej akcie ktorá bolesť spôsobuje (napr. pohyb).
Od nášho narodenia sa každá jedna prežitá bolesť ukladá v našom mozgu aj s akciou ktorá ju spôsobí. Ako príklad zo života uvediem zubára: raz Vás vŕtali do zubu a Vaša skúsenosť je taká, že je to bolestivý a nepríjemný úkon. Znakom emocionálnej skúsenosti je napríklad to, že keď prídete do čakárne a počujete zvuk vŕtačky u zubára, ktorý vo Vás bežne evokuje bolesť, pocítite nejaký zvláštny pocit v zuboch. Je to výsledok uloženia bolesti do Vášho mozgu a emócií s ňou spojených. Pokiaľ sa vŕtania nebojíte a nie je to pre Vás nič hrozné, veľmi pravdepodobne nepocítite takýto pocit. Je rovnako pravdepodobné, že budete pociťovať pri vŕtaní menšiu bolesť ako osoba, ktorá sa tohto úkonu bojí.
O tom, že bolesť vzniká v mozgu hovoria aj umelci (teda ak je možné ich tak nazvať - tým nechcem nikoho uraziť), ktorí si prepichujú rôzne časti tela a robia kúsky, pri ktorých nás mrazí. Určite ste už takých videli. Ako je teda možné, že takéto kúsky podstúpia bez toho, aby kričali od bolesti, alebo aby ju dali aspoň trochu najavo? Môžeme sa teda domnievať, že bolesť je možné “vypnúť”, veď oni sú toho dôkazom. Alebo?

Naša senzorická (vnemová) skúsenosť vybuduje emocionálnu (napr. strach), ktorá je silným indikátorom toho, čo pocítite nabudúce. 
Aké z toho plynie ponaučenie? Moja praktická rada pre Vás je: NEBOJTE SA BOLESTI! Ak si teraz vravíteň:„To si mám ako len tak povedať, nebolí ma to“? Áno, presne tak! Rovnako ako vyššie spomínaní umelci. Prekonajte sa. Bolí Vás pohyb? Prekonajte sa (samozrejme len v prípade že sa nebavíme o veľkých bolestiach, namysli mám viac chronické bolesti).
Najmä pri chronických bolestiach je naše vnímanie ovplyvnené skúsenosťou z minulosti. Najčastejšie prípady sú bolesti spodnej časti chrbta – naša skúsenosť je, že pohyb spôsobuje bolesť, tak sa hýbeme menej. CHYBA! Neprestávajte sa hýbať, namiesto toho sa skúste hýbať inak. Výskumy dokazujú, že pohyb znižuje prechod bolestivých impulzov do miechy a tým pádom aj do mozgu.


A čo teda myslím tým potencionálnym poškodením tkanív?

Pri dlhotrvajúcich a neliečených bolestiach dochádza k centrálnej senzitivite, čo je chronické podráždenie nervového systému v mozgu (práve tu vzniká každá jedna bolesť), a to spôsobuje takmer neustále pociťovanie bolesti, senzitivitu na zmeny počasia alebo pociťovanie bolestí v čase, kedy sme vystavení stresu. Napríklad, v minulosti ste mali poškodenú platničku, neliečili ste sa alebo ste sa nedoliečili, platnička sa síce zahojila ale bolesť stále pociťujete – toto je veľmi častý jav s ktorým sa stretávam v praxi.

Bolesť je veľmi komplexný a zložitý jav, ktorý je ovplyvňovaný mnohými faktormi. Najlepšia rada akú Vám viem dať je: NEBOJTE SA BOLESTI NIKDY SA NEPRESTAŇTE HÝBAŤ.
Bolesti sa dá zbaviť, možno raz zložitejšie a raz zase jednoduchšie, ale vždy je to možné.

Fyzioterapia tvorí veľkú súčasť v boji proti bolesti, vykašlite sa na lieky a zvoľte omnoho efektívnejšiu, zdravšiu a komplexnejšiu cestu. Stačí sa nám ozvať na tel.čísle 0907 216 620/na Facebook AlphaFyzio/Instagrame AlphaFyzio/na mailovej adrese info@alphafyzio.sk

Milan DudaAlphaFyzio